Paragraf Naše priorita je spokojený zákazník, protože ten se vždy vrací a není nic lepšího, jak osobní doporučení. Proto na Vás nešijeme žádnou boudu s obtížnými a složitými paragrafy. Snažili jsme se tedy obchodní podmínky napsat co nejkratší a nejsrozumitelnější tak, aby Vám bylo vše jasné. Také nic neschováváme, veškeré naše údaje si můžete níže ověřit.

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU


Ing. Bronislav Dřímal | IČO: 09069089

 | DIČ: CZ9112184796 | Nejsem plátce DPH

Ing. Bronislav Dřímal, Kolaříkova 714, 768 33 Morkovice (POUZE FAKTURAČNÍ ADRESA!)

Podnikatel zapsán na živnostenském úřadě v Brně.

 


 

ADRESA PRO VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Sklad obchodního partnera: 

Medlov 102, 768 02 Zdounky

Před zasláním zboží nám vždy dejte vědět! Nepřebíráme zásilky na dobírku.

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY LIDSKY


V lidské řeči Vám rádi sdělíme, v čem se náš e-shop liší od jiných e-shopů, jaká jsou Vaše práva a naopak také povinnosti.

- Plošný materiál a další příslušenství na objednání nelze vrátit do 14 dnů. Cokoliv si objednáte na našem e-shopu a má povahu individuální úpravy, nelze vrátit v 14 denní lhůtě. Toto neplatí na příslušenství, které lze i po vrácení dále prodat (například neotevřená lepidla, nepoužité vruty, apod.).

- Běžná 2 roční záruční lhůta stále platí. Toto se nemění ani u individuálně upraveného zboží. Je ovšem důležité vědět, že například u plošného materiálu neplatí záruka na vady způsobené montáží kupujícího. Pro příklad uvedeme, že reklamace nemůže být uznána z důvodu naštípnutí desky při zapouštění vrutu apod. Naopak reklamaci uznáme, když Vám špatně naformátujeme materiál.

- Platba je závazná a pro plošný materiál, související příslušenství a služby nevratná. Objednáváte-li tedy plošný materiál a například ABS hrany, v případě Vašeho budoucího nezájmu bohužel tato částka propadá v náš prospěch. Materiál je objednán a upraven na zakázku a v případě nezájmu je pro nás nehodnotný. Toto neplatí pro nákup zboží, jehož povaha umožňuje i po stornování objednávky další neztížený prodej (například lepidla, vruty, apod.).

- Zakázku pro osobní převzetí v našem skladu uložíme na 60 dnů zdarma. Od potvrzení o vyhotovení zakázky máte 60 dnů na její vyzvednutí v našem skladu, pokud jste zvolil/a osobní odběr. Zastavíte se, až budete mít cestu kolem. Po 60 dnech bude účtován poplatek za uskladnění 10 Kč za den. Po 6 měsících nevyzvednutí zakázka propadá v náš prospěch.

- Zasíláme-li objednávku přepravní službou či naším vlastním rozvozem, je potřeba zásilku převzít. V případě nepřevzetí je účtováno další poštovné či přepravné a to pouze vystavením faktury s platbou předem na účet. Aby se předešlo nedorozumnění, vždy budete o vyexpedování objednávky kontaktováni e-mailem a následně i SMS zprávou od přepravce či našeho řidiče.

- Při převzetí zásilku překontrolujte. Balíky jsou pečlivě zabaleny. Přesto zásilku vždy překontrolujte a v případě známek porušení obalu tuto skutečnost nechte zapsat do reklamačního listu přepravce a ihned překontrolujte také samotný obsah balíku + pořiďte fotografii. My fotíme zásilky při odeslání. V případě nepřekontrolování a nezapsání vad přímo u přepravce do reklamačního listu nemusí být reklamace kladně uznána.

- Obrázky v eshopu jsou pouze ilustrační. Jednotlivé šarže desek se mohou mírně lišit v odstínu, rozložení vzoru apod. Také nastavení monitoru a jeho barevnost ovlivňuje vizuálnost produktu. Je tedy potřeba počítat s mírnými odlišnostmi mezi vizualizací naší nabídky a skutečně dodanou deskou.

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY V PARAGRAFECH

 

   

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) odpovědné osoby Ing. Bronislav Dřímal, se sídlem Kolaříkova 714, 768 33 Morkovice, identifikační číslo: 09069089, zapsané na živnostenském úřadě v Brně (dále jen „prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.plosnematerialy.cz (dále jen „webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup přes webové rozhraní obchodu www.plosnematerialy.cz. Zakázkovou výrobu, tedy objednání produktu přizpůsobeného na míru kupujícímu, nelze vrátit dle Odstoupení od kupní smlouvy.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné včetně všech poplatků (vyjma dopravného a balného). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Toto neplatí u zboží s určením zakázkové výroby, u kterého se reálná cena vypočítá individuálně.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odsouhlasením (zaškrtnutím formulářového políčka - akceptací) těchto obchodních podmínek a následným odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • Jednotlivé šarže desek se mohou mírně lišit v odstínu, rozložení vzoru apod. Také nastavení monitoru a jeho barevnost ovlivňuje vizuálnost produktu. Je tedy potřeba počítat s mírnými odlišnostmi mezi vizualizací naší nabídky a skutečně dodanou deskou. Prodávající není schopen zajistit totožnou vizualizaci na e-shopu a na monitoru kupujícího.

   

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

          - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-3262930287 / 0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího)

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodnou-li se strany jinak.

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo v tištěné formě spolu s objednávkou.

   

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v bodě Odstoupení od kupní smlouvy, bod 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ozvucnice.cz.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu Odstoupení od kupní smlouvy bod 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Pro odesílatel: Při odeslání budou pořízeny fotografie balíků ze všech stran bezprostředně před nebo ideálně při předání kurýrovi.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při nutnosti znovu zaslání zboží je prodávající oprávněn požadovat platbu předem na bankovní účet.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • Pro příjemce důrazně doporučujeme objednávku při převzetí od kurýra vyfotit ze všech stran a v případě podezření na poškození obalu pořídit další detailní fotografie. Tímto nás i Vás chráníte pro případ poškození zásilky a výrazně tím zvýšíte šanci na uplatnění náhrady škody po přepravci. My stejným způsobem zásilky fotíme při odeslání.

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedné pro reklamační účely: Medlov 102, 768 02 Zdounky, Ing. Bronislav Dřímal

 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce 

  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz 

   

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a dále pro účely plnění zákonných povinností. Mimo případů zpracování osobních údajů dle předchozí věty prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze na základě jeho výslovného dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za účelem uvedeným v souhlasu kupujícího, který je kupující oprávněn kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícího není podmíněno uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající dále prohlašuje, že nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje kupujícího před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů prodávajícího jsou k dispozici na této stránce.

   

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   

DORUČOVÁNÍ A USCHOVÁNÍ

 • Veškeré informace o přepravě zboží v aktuální podobě nalezne kupující na webové prezentaci v sekci Doprava.

 • Zboží výhradně zasíláme kurýrní službou po České republice.

   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemností Ing. Bronislav Dřímal, Kolaříkova 714, 768 33 Morkovice, adresa elektronické pošty info@plosnematerialyy.cz, telefon +420 773 928 027

 • Internetový obchod plosnematerialy.cz není zapojen do elektronické evidence tržeb (EET).

 

V Morkovicích dne 28. 5. 2020

       

- Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: Stahujte zde (aktualizace k 30.10.2018)

 

- Informace o ochraně osobních údajů a soubory CookiesInformace zde (aktualizace k 30.10.2018)